Halvorsen: – Neppe folkeavstemning om statskirken

SV-leder Kristin Halvorsen tror ikke SV vil åpne for en folkeavstemning om statskirkens framtid.