Spekk eller fårekjøtt i morrpølse kan være smittekilden

Spekk fra gris eller fårekjøtt i morrpølse kan være årsaken til E.coli-utbruddet.