Vi godtek større ulikskap

Nordmenn godtek større økonomiske forskjellar enn før, viser ny forskingsrapport. Det tradisjonelle norske likskapsidealet blir raskt svekka, seier professor Knud Knudsen.