Hindrar innsyn gjennom sommel

Den raud-grøne regjeringa har lova ei opnare forvaltning med lettare tilgang til offentlege dokument. Realiteten er ein heilt annan.