Dømt for å ha leid ut rom til prostituerte

To menn er i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i åtte måneder for hallikvirksomhet etter å ha leid ut rom til prostituerte.