Gir havforskere på pukkelen

Verdens Naturfond avviser forskerpåstand om at fôrutnyttelsen i oppdrettsnæringen ikke er et alvorlig etisk dilemma.