Avgjørende for nasjonal sikkerhet

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) ser på Galileo som avgjørende viktig for Norges nasjonale sikkerhet i vid forstand.