Krohn Devold til kontrollkomiteen

Fleire parti på Stortinget varslar nå at dei ønskjer gransking av reiserekningane til tidlegare forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H). Saka kjem opp i kontrollkomiteen i dag.