Stor frykt for å bli arbeidsledig

Halvparten av oss frykter å bli arbeidsledige i løpet av de neste 12 månedene viser en ny undersøkelse.