Vurderer Heierens andre oppdrag

Bergen Overformynderi vil vurdere om det skal gå gjennom andre salærkrav fra Frode Heieren.