- Mer visjon enn realitet

Det blir neppe noe mer enn en visjon, og langt fra noen realitet, når EU ønsker å meisle ut en felles utenriks- og sikkerhetspolitikk, mener påtroppende senterpartileder Åslaug Haga.