Ny forsvarsvri frå Krohn Devold

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold køyrer to nye lover framfor seg for å rettferdiggjere manglande konsesjonar for personellregister.