Har beredskap mot sykdom

— Norske sykehus har svært god beredskap til å takle enkelttilfeller av alvorlige smittsomme sykdommer, som den lungesykdommen Verdens helseorganisasjon nå advarer mot, sier smittevernoverlege i Bergen, Øystein Søbstad.