Prevensjon kan forgifte vannet

Den nye prevensjonsringen Nuvaring, som skal erstatte p-pillen, kan forgifte store mengder vann hvis den blir spylt ned i do.