Vurderer å gi tvangssteriliserte erstatning

Regjeringen har satt ned en egen gruppe som skal vurdere spørsmålet om erstatningsordninger for personer som er blitt tvangssteriliserte.