Medietilsynet følger med

Medietilsynet vil følge med om loven overholdes, dersom de fem storbyavisene går sammen i ett selskap. Schibsted står i fare for å bli for mektig.