Norske bønder best betalt

Norske bønder tjener best per årsverk, viser en gjennomgang Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning gjorde av bøndenes inntekter i europeiske land for 2003. Uten at det bør forlede noen til å tro at bønder gjør det godt økonomisk.