Stjeler dyre båter på bestilling

Antall tyverier av fritidsbåter her i landet faller, men båtene som stjeles er stadig dyrere.