Bibliotekforeningen ber for bokbussen

Norsk Bibliotekforening oppfordrer Kultur- og kirkedepartementet (KKD) til å utarbeide en nasjonal plan for bokbusser, og utvide dette kulturtilbudet til større områder av landet.