Nagell-Erichsen dømt for innsidehandel

Einar Chr. Nagell-Erichsen er i Borgarting lagmannsrett dømt til ett års fengsel, hvorav elleve måneder betinget, for innsidehandel.