• BER GARNET PÅ LAND: Fiskeriet har kollapsa, meiner forskarane og vil forby torskefisket i fjordane. Kjem forbodet, må kanskje Kenneth Bruvik bere garnet på land for godt.<p/>FOTO: VEGAR VALDE

Kollaps for kysttorsken

Havforskarane vil forby torskefisket i fjordane, både for hobby- og yrkesfiskarar. Fiskeriet har kollapsa, meiner forskarane.