Krever aktiv rolle i katastrofehjelp

Frivillige ressurser ble i liten grad benyttet etter flodbølgekatastrofen, mener Røde Kors.