Renten opp

Norges Bank satte i dag opp renten med 0,25 prosentpoeng.