Staff risikerer ikke straff fra Advokatforeningen

Høyesterettsadvokat Tor Erling Staff risikerer ikke represalier fra Advokatforeningen uansett om han kan ha brutt god advokatskikk eller ikke.