Fingeren i været fra Kristiansen

Viggo Kristiansens reaksjon på spørsmål om kommentar til lovens strengeste straff på 21 års fengsel, var å vise fingeren i været da han ble ført ut av rettssal 1 i Kristiansand tinghus fredag. Dommen ble stort sett som ventet. De domfelte tok 14 dagers betenkningstid.