Kugalskapkontroll for å tekkes forbrukerne

I sommer iverksettes en omfattende kugalskapkontroll her i landet. Faglig sett kan ressursbruken diskuteres, sier laboratorieleder Kjell Nyberg ved Veterinærinstituttet i Tromsø og Harstad til NRK.