Høgre åleine med kollektivstøtte

Det er ein litt forundra Oddvard Nilsen som i dag må fastslå at Høgre truleg vert ståande åleine i Stortinget med sitt forslag om å støtta kollektivtrafikken med 480 millionar kroner.