Flere tusen får fastlege som ikke eksisterer

Flere tusen nordmenn vil få en fastlege uten navn. Dette fordi cirka 350 ubesatte legestillinger er tatt med i fastlegeordningen.