Hemmelig syn på EUs fiskeripolitikk

Fiskeridepartementets syn på EUs fiskeripolitikk er hemmelig.