Livsfarlig testing av livbåter

Hver 6. sjømann som dør under arbeid på skip i handelsflåten, omkommer som en følge av ulykker under testing av livbåter. Livbåtulykkene tar livet av flere sjøfolk enn det livbåtene redder.