- Passende og riktig dom

Førstestatsadvokat Edward Dahl mener at straffeutmålingen mot Jan Helge Andersen er korrekt og passende. Han ba Høyesterett avvise Andersens anke.