100 skoler reddet

Foreldres intense kamp har reddet 100 små skoler de siste månedene. 150 norske skoler var truet i høst. 50 av dem blir lagt ned.