Selger pasienter til høystbydende

Fastlegeordningen har ført til at leger selger pasienter til høystbydende kolleger. Unge, friske pasienter er mer verdt enn eldre, krevende pasienter.