Ølmage er en myte, hevder forskere

Du blir ikke tjukk av å drikke øl, og ølmagen er en myte, mener forskere i en studie fra Tsjekkia, pilsens hjemland.