Færre får hjerteinfarkt i Norge

Gjennom 1990-tallet ble det registrert en nedgang på nesten 30 prosent i antall hjerteinfarkt blant nordmenn under 80 år.