Tilbudet til eldre avhenger av bostedet

Oslo: Norske kommuner har svært forskjellig tilbud til eldre pleietrengende. Det er også stor variasjon i prisnivået for hjemmehjelp.