Fortsetter aksjon

Sykepleierstudentene fortsetter sin aksjon overfor sykehusene.