Det snør, det snør, tiddelikrasj

Antallet trafikkulykker fordobles over natten i forbindelse med årets første snøfall på Østlandet. Nattens snø her på Vestlandet har ført til en mengde mer og mindre alvorlige ulykker.