Bondevik: - Et sterkt lag

Statsminister Kjell Magne Bondevik fikk ikke nei fra noen av dem han ringte til og ville ha med i regjeringen.