Åpner for egenandeler i skolen

Nå kommer klare regler om hvilke egenandeler som er tillatt i skolen. En lovtekst legges frem for Stortinget til våren.