Stortingsflertall for sprøyterom

Det er nå flertall på Stortinget for å innføre en prøveordning med sprøyterom for narkomane etter at SV sier ja. Sprøyterom i de største byene kan trolig tas i bruk fra nyttår.