Gry skal ha hatt hyppig telefonkontakt med mann i Israel

Gry Hosein skal ha hatt en hemmelig mobiltelefon som hun skal ha brukt til å ha hyppig kontakt med en mann i Israel.