Skjælaaen tar utjevningsmandat

Trass i sterk tilbakegang berger Sp stortingsplassen fra Hordaland.