Norge tyngre inn i atomkraft

Petroleumsfondet økte i fjor investeringene med nesten en halv milliard kroner i japanske atomkraftselskaper. Disse selskapene bidrar til utslippene fra det omstridte Sellafield-anlegget.