100.000 kongekrabber kan tas

Næringskomiteen slutter seg til regjeringens forslag om kommersiell fangst at 100.000 kongekrabber i 2002. Fangsten skal skje i Nordland, Troms og Finnmark.