Krever Kværner for 65 millioner dollar

En av Kværners kunder i USA har framsatt et erstatningskrav på 65 millioner dollar overfor Kværner. Kværner har bygget et gjenvinningsanlegg for sink for det aktuelle firmaet, men anlegget produserer ikke som forutsatt.