Orderud-kjennelsen kommer i dag

Kjennelsen fra juryen i Eidsivating lagmannsrett kommer tidligst i dag, sier Per Orderuds forsvarer, Cato Schiøtz.