Tre dømt for drap på torpedo

Tre menn er i Oslo byrett dømt til seks, fire og to års fengsel for forsettlig drap og medvirkning til dette på torpedoen Eivind Johansen.