Kjemper om retten til DLF

De åtte fylkesvalgstyrene som mottar to stortingsvalglister fra Det Liberale Folkepartiet (DLF) vil sannsynligvis samordne sine avgjørelser om hvem som har rett til partinavnet.