Fisken kan få datostempel

Torsken i fiskedisken kan få datostempel.